ZSPiP w Filipowicach

NASZA SZKOŁA TO DOBRY WYBÓR!!!

 

Uczymy myśleć, zdobywać, zadziwiać i tworzyć!

 

SZKOŁA Z TRADYCJAMI


 WITAMY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018


              AKADEMIA DLA AKTYWNYCH

         KAŻDY WTOREK O GODZINIE 15.00

                         ZAPRASZAMY!


 

Dzień darów jesieni - "Dzień Dyni"                                       17.10.2017

           Kącik Kreatywnych Rodziców zaprasza wszystkich rodziców do szkoły na dzień darów jesieni. Zaczynamy o godzinie 8.00, a o 16.00 pani dyrektor zaprasza rodziców na spotkanie w celu omówienia wszystkich przedsiewzięć zaplanowanych przez rodziców, a także wysłuchania kreatywnych propozycji.

W tym dniu rodzice oferować będą dary jesieni i słodkie co nie co z możliwością zakupu.

 

Zapraszamy wszystkich!

 

Podziękowanie                                                                     18.10.2017   

        Pan Kaziu Kijowski, zawodowy kierowca i dumny tato Bartoszka doskonale wie jak ważne na drodze jest odpowiednie zachowanie i ubiór. Z doświadczenia zna rolę jaką w widoczności odgrywają odblaskowe światełka umocowane na ubraniach. Dbając o bezpieczeństwo swojego syna, ale również innych dzieci zasponsorował kamizelki dla całej zerówki. W tej chwili idąc na spacer całe przedszkole jest już odpowiednio wyposażone, bo w minionym roku szkolnym prezent od Pana Kazia otrzymały przedszkolaki.

Troska o bezpieczeństw to najważniejsze zadanie…. Miło nam, gdy czujemy wsparcie ze strony rodziców. Dziękujemy!

Wyraz podziękowania oraz wsparcia kiereuje Dyrektor ZSPiP w Filipowicach 

I. Gurgul i A. Pyrek

Uroczystość patriotyczno-religijna w Charzewicach                    17.10.2017

           15 X 2017 r. uczniowie naszej szkoły - Patrycja Molenda, Natalia Sarwa, Filip Turczak, reprezentując całą społeczność szkolną uczestniczyli w uroczystości patriotyczno -religijnej

w Charzewicach na cmentarzu wojskowym nr 290, na którym w 9 zbiorowych mogiłach,

46 pojedynczych grobach spoczywa 109 żołnierzy armii austro-węgierskiej, 52 żołnierzy armii rosyjskiej oraz wielu bezimiennych Polaków, którzy zginęli podczas krwawej bitwy, nocą 19 listopada 1914 r.

W malowniczej-jesiennej scenerii lasu licznie zgromadzeni mieszkańcy Charzewic oraz okolicznych miejscowości, delegacje szkół, Straży Pożarnej na czele z Panem Burmistrzem- Dawidem Chrobakiem, uczestnicząc w nabożeństwie różańcowym oraz polowej mszy świętej oddali hołd poległym tutaj żołnierzom.

G. Pawlik 

Chwała i cześć bohaterom                                           15.10.2017

           W 73. rocznicę obławy hitlerowskiej na szpitalik partyzantów AK w Woli Stróskiej reprezentanci naszej szkoły w składzie: Wiktoria Skrobisz, Gabriela Salamon i Filip Turczak oddali hołd poległym partyzantom w imieniu całej społeczności szkolnej.

            ,,Mogiła” to najwyższy szczyt Pogórza Rożnowskiego. Tutaj, w szałasie używanym  przez leśników, w czasie II wojny światowej zorganizowano prowizoryczny szpital partyzancki zwany „szpitalikiem leśnym”.  5 października najprawdopodobniej na skutek zdrady, Niemcy otaczają partyzantów i wywiązuje się walka… Na polu chwały ginie Władysław Mossoczy – absolwent medycyny UJ i dziewięciu partyzantów.

Duży odsetek wśród ofiar drugiej wojny światowej stanowią ludzie młodzi, dopiero wkraczający w dorosłość, a mimo to nie wahający się poświęcić swojego życia w obronie Ojczyzny. Jedną z takich postaci był wymieniony już Władysław Mossoczy. W chwili śmierci miał zaledwie 26 lat… Gdy wybucha wojna przerywa studia medyczne w Krakowie. 2 października 1944 roku zostaje oddelegowany do Woli Stróskiej, aby udzielać pomocy medycznej rannym partyzantom.

Tak opisują źródła historyczne dzień, w którym zginął: ,,Władek do końca pozostaje na posterunku, udzielając pomocy rannym. W wyniku nierównej walki, a przede wszystkim zaskoczenia, widząc że nie ma już żadnych szans, najpierw próbuje ucieczki z otoczonej zewsząd leśniczówki, zostaje jednak ranny w nogi, jeszcze ma siłę, żeby przeczołgać się krzakami kilkadziesiąt kroków, jednak kolejne serie z nieprzyjacielskiej broni dopełniają reszty.’’

Prawie wcale nie mówi się, o tym, że Mossoczy to nie tylko wielki patriota, to człowiek o różnych zainteresowaniach. Interesował się malarstwem, rzeźbą, muzyką. Był też poetą o czym niech świadczą poniższe strofy

 

Wśród zórz wieczornych o zachodzi

Jeziorko leśne lśni.

W błękitnej się odbija wodzie kwiat,

Co cichutko śni.

W miłosnej ważki swej pieszczocie

Wśród traw sitowia mkną

I krople rosy, niby w złocie,

Na krzewach iskry skrzą.

 

Leciutkie wzrusza wiatru tchnienie

Listowie pośród drzew,

Słowika się rozlega pienie

Radośnie dźwięczy śpiew.

Mą duszę chwyta upojenie

W gęstwinie leśnych kniej,

Bo, zda się, słyszę pozdrowienie…

Tak… Słyszę je od niej.
B. Niemiec  

Święto pieczonego ziemniaka                                            05.10.2017

           Dnia 28.09.2017r. w naszym przedszkolu obchodziliśmy „Święto Pieczonego Ziemniaka". Nasze spotkanie rozpoczęliśmy zagadkami.  Dowiedzieliśmy się skąd pochodzi  i jakie są inne nazwy popularnego kartofla. Słuchaliśmy zabawnego opowiadania H. Łochockiej „O wróbelku Elemelku o ziemniaku i bąbelku”. Później ozdabialiśmy korony  ziemniaczanymi stempelkami. Po obiedzie, kiedy ziemniaki piekły się w ognisku, my na placu zabaw braliśmy udział w różnych konkursach: skakaliśmy w workach, biegaliśmy z ziemniakami ułożonymi na drewnianych łyżkach itp. Najwięcej radości sprawiło nam poszukiwanie ziemniaków ukrytych w ogrodzie i zakopanych w piaskownicy. Przekopaliśmy całą piaskownicę łopatkami, zebraliśmy całe wiaderko ziemniaków. Po zawodach nastąpił kulminacyjny punkt święta- poczęstunek. Ziemniaki były gotowe. Dodatkiem do pieczonych ziemniaków były  kiełbaski.  Wspólne zabawy były świetną okazją do integracji naszej grupowej społeczności. Zabawa była bardzo udana i na pewno pozostanie nam na długo w pamięci. Pracownikom obsługi składamy serdeczne podziękowania za pomoc przy zorganizowaniu ogniska. 

I. Gurgul 

Flashmob pierwszej pomocy                                            03.10.2017

    W dn. 28 września br.uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji społecznościowej Flashmob pierwszej pomocy organizowanej w ramach Światowego Dnia Pierwszej Pomocy. Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych wraz z  Ochotniczą Strażą Pożarną w Zakliczynie przeprowadziła na Rynku w Zakliczynie dla uczniów szkół z terenu gminy Zakliczyn akcję propagującą pierwszą pomoc.  Najmłodsi uczniowie zabrali ze sobą  pluszowe misie, które pomogły  w nauce zasad ratowania życia, zaś starsi uczniowie ćwiczyli na fantomach doskonaląc udzielanie pierwszej pomocy. Udział we Flashmobie był cenną lekcją dla uczniów uświadamiającą ważność działań ratujących życie.

Opiekunowie: L. Migda, M. Różycka 

  Bieg Pamięci Akcji "Burza"- Jamna 1944-2017                       28.09.2017

    W ramach  uczczenia 73 rocznicy bitwy 16 PP AK batalionu „Barbara” i ofiar pacyfikacji Jamnej, w niedzielę dnia 24 październikabr odbyły się Biegi Pamięci Akcji „Burza” –Jamna 1944 -2017.W tym dniu  naszą szkołę reprezentowały dwa zespoły w składzie: Dariusz Matras, Filip Turczak oraz Patrycja Molenda, Natalia Sarwa i  Aleksandra Sarwa . Drużyny  wzięły udział w Otwartych Mistrzostwach Gminy Zakliczyn w Biegach na Orientację. Centrum i meta zawodów usytuowane były  w Dominikańskim Ośr. Duszpasterstwa Akademickiego, natomiast trasy biegów na odcinku ok.1500m poprowadzono przez Jamneńskie Lasy wokół Sanktuarium MB Niezawodnej Nadziei na Jamnej. Zadaniem zawodników było odszukanie i potwierdzenie wszystkich punktów kontrolnych , które mieli oznaczone na mapie. Zespół który zrobił to w najkrótszym czasie i z najmniejszą ilością punktów karnych - wygrał. Nasi uczniowie wykazali się nie tylko sprawnością i wytrzymałością fizyczną ,ale również umiejętnością czytania mapy i korzystania z kompasu. Połączenie wysiłku fizycznego i myślenia pozwoliło na zdobycie przez nasz  zespół chłopców: II miejsca a dziewcząt: IV miejsca. Po biegu na zawodników czekał posiłek regeneracyjny. Wszyscy uczestnicy otrzymali okolicznościowe medale, dyplomy i nagrody rzeczowe z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn – Dawida Chrobaka.

Podziękowania dla Pana Macieja  Turczaka za fotorelację z biegu oraz rodzicom Pani Annie Turczaki PaństwuKatarzynie i Mariuszowi Sarwa za pełen zaangażowania doping podczas trwania biegu.

Opiekun: Małgorzata Różycka 

Pamiętajmy o poległych...                                                   26.09.2017

  My pamiętamy i jak co roku 24 września 2017 r. wzięliśmy udział w uroczystościach patriotycznych w Jamnej. Miejscu szczególnym, gdzie upamiętnia się historię heroicznego przywiązania do wartości wysokich, jakimi są niepodległość Ojczyzny i wolność jednostki ludzkiej. W 73 rocznicę walk pod Jamną batalionu Barbara 16 pułku piechoty Armii Krajowej z wojskami hitlerowskiego najeźdźcy, na placu przed pomnikiem upamiętniającym poległych w trakcie walk partyzantów i mieszkańców Jamnej, zgromadziliśmy się licznie by po raz kolejny oddać należny im hołd. Wśród zgromadzonych uczestników znajdowali się przedstawiciele sejmu RP, władz samorządowych województwa, powiatu i gminy, kombatanci, harcerze ZHP, poczty sztandarowe, młodzież szkolna, mieszkańcy Jamnej oraz okolicznych miejscowości. Uroczystość zainaugurowało odśpiewanie Hymnu Rzeczpospolitej Polskiej. Następnie burmistrz miasta i gminy Zakliczyn pan Dawid Chrobak powitał wszystkich zgromadzonych gości oraz podkreślił ważność i istotę pamięci o bohaterach naszej historii. Kolejnym punktem ceremoniału pod pomnikiem był uroczysty apel poległych, po którym nastąpiło złożenie wieńców i kwiatów przez przybyłe delegacje.  

Magdalena Budzyn 

Uroczystość w Rudzie Kameralnej                                          22.09.2017

    Delegacja uczniów w składzie Filip Turczak, Patrycja Molenda i  Natalia Sarwa reprezentowała nasza szkołę podczas uroczystości  upamiętniających 70 rocznicę śmierci kpt. Jana Dubaniowskiego ,,Salwy”. Józef Gawron – wojewoda małopolski odznaczył Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski pośmiertnie kpt. Jana Dubaniowskiego ,,Salwę” – żołnierza niezłomnego, legendarnego dowódcę oddziału partyzanckiego ,,Żandarmeria”. Odznaczenie odebrała córka kapitana p. Maria Dubaniowska. Wiązankę kwiatów pod pomnikiem złożyła delegacja szkoły na czele z p. dyrektor Ireną Kusion.

Mamy obowiązek o tym pamiętać

Lucyna Migda

I Edukacyjny Rajd Górski                                                 22.09.2017

    W sobotę 16.09. 2017 grupa uczniów w składzie: Filip Turczak – dowódca patrolu, Natalia Sarwa , Patrycja Molenda, Wiktoria Skrobisz,  Mateusz Padoł i Kamil Nowak wzięli udział w rajdzie upamiętniającym 70 rocznicę ostatniej walki i śmierci kapitana Jana Dubaniowskiego ,,Salwy”. Zadaniem uczestników było pokonanie leśnej trasy z Bieśnika przez Mogiły do Rudy Kameralnej w wyznaczonym limicie czasu, odnajdując po drodze osobowe i nieosobowe punkty kontrolne i wykonując w czasie przemarszu zadania wyznaczone przez sztab. Sztuką było odgadnąć, w którym miejscu przebywają partyzanci, a którym komunistyczne oddziały. Na każdym posterunku można było zdobyć punkty. Podczas przemarszu była doskonała zabawa, mnóstwo emocji i na końcu wielka radość ze zdobytego II miejsca. Gościnna Ruda Kameralna poczęstowała strudzonych uczestników kiełbaskami z grila i słodyczami. Organizatorzy wręczyli dyplomy, nagrody książkowe i rzeczowe. Pomimo zmęczenia dzielny patrol z Filipowic udał się jeszcze razem z innymi uczestnikami rajdu do Zakliczyna aby oddać hołd i złożyć znicz na grobie Jana Dubaniowskiego ,,Salwy”. Na koniec najbardziej wytrwali uczestniczyli w pięknej inscenizacji historycznej na rynku w Zakliczynie.

Dziękujemy p. Maciejowi Turczakowi za fotorelację z trasy rajdu oraz rodzicom p. Annie Turczak, Iwonie Padoł i p.Barbarze i Henrykowi Molendom za wsparcie duchowe na trasie rajdu.

Lucyna Migda

Wielkie sprzątanie                                                                20.09.2017

    W przeddzień uroczystości 70 - lecia śmierci Kpt. Jana Dubaniowskiego "Salwa" w Rudzie Kameralnej, młodzież ze Szkoły Podstawowej w Filipowicach uporządkowała teren wokół pomnika bohatera oraz wokół krzyża stojącego w pobliżu miejsca, gdzie zginął. Inicjatywa wyszła od wychowawczyni klasy 7 p. Lucyny Migdy i spotkała się z odzewem dzieci. WSPANIAŁA POSTAWA PATRIOTYCZNA! Dzieciom, które wzięły udział w porządkowaniu oraz Pani Lucynie - SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!! TAK TRZYMAĆ!!!

 

Należy podkreślić, iż młodzież tej szkoły od dawna wykazuje się patriotyczną postawą, czynnie uczestnicząc w tego typu wydarzeniach na terenie gminy (Mogiła, Jamna, Czarny Bór) jak i poza gminą - Morawica czy ostatnio Gruszów. Delegacja naszej szkoły jest wszędzie tam, gdzie popłynęła polska krew. Dziękujemy!!!

Maciej Turczak 

Witaj szkoło!!!                                                                   08.09.2017

    W dniu 4.09.2017r. społeczność szkolna powitała nowy rok szkolny 2017/2018 uroczystą mszą świętą. Po przejściu do szkoły Pani Dyrektor Irena Kusion podziękowała za dotychczasową pracę na stanowisku Dyr.- Pani Iwonie Gurgul. Przywitała następnie nauczycieli- także tych rozpoczynających pracę w naszej szkole, wszystkich pracowników oraz licznie przybyłych rodziców i uczniów. Szczególnie ciepłe słowa skierowała do najmłodszych. Nawiązała też w swoim wystąpieniu do słów z kazania księdza proboszcza Piotra Pabisa i do wydarzeń sprzed 78 lat, gdy Polskę ogarnęła II wojna światowa. Życzyła społeczności szkolnej wspaniałej przygody z nauką, wielu sukcesów, realizacji zamierzeń i planów; prawdziwych przyjaźni. Po oficjalnej części uczniowie rozeszli się do klas na pierwsze w nowym roku spotkanie z wychowawcami.

 

Tekst przemówienia pani dyrektor Ireny Kusion, która zaczęła tymi słowami:

Witam wszystkich serdecznie po dwumiesięcznej przerwie, która - jestem tego pewna - zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli minęła zbyt szybko.

Zanim jednak powitam wszystkich w pierwszej kolejności

pragnę podziękować ustępującej z funkcji pani Iwonie Gurgul za wkład
i prace przez okres 6 lat na rzecz dzieci i szkoły.... Czytaj cały tekst"
 

  

Delegacja w Gruszowie                                                          17.07.2017

25.czerwca 2017r. delegacja naszej szkoły pod opieką p. Lucyny Migdy uczestniczyła w uroczystościach upamiętniających Żołnierzy Niezłomnych. Dokładnie w 66.rocznicę stracenia Józefa Miki – członka Narodowych Sił Zbrojnych; zastępcy i kontynuatora działalności kapitana Jana Dubaniowskiego „Salwy”- poświęcono podczas Mszy Św. w Gruszowie pamiątkowy Krzyż na Jego cześć. Warto nadmienić, że został on wykonany przez p. Andrzeja Różowskiego - mieszkańca Rudy Kameralnej -  twórcę pomnika „Salwy” . Delegacje złożyły kwiaty przy Krzyżu i zapaliły znicze na grobie Franciszka Miki.

Jadwiga Zachara

Do widzenia po wakacjach                                                      17.07.2017

    23.czerwca 2017r. po uroczystej mszy św. brać szkolna, zgromadzona w sali gimnastycznej inaczej niż zwykle przeżywała zakończenie roku szkolnego. Nie żegnaliśmy szóstoklasistów, ale powiedzieliśmy: „ Do zobaczenia za dwa miesiące”. Mimo to coś się kończy i coś się zaczyna. Pani Iwona Gurgul – ostatni raz w roli dyrektora naszej szkoły – wraz z poszczególnymi wychowawcami wręczyła nagrody książkowe i dyplomy uczniom, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, tym, którzy mieli 100% frekwencję i tym, którzy reprezentowali naszą szkołę w konkursach. Wręczyła listy gratulacyjne Rodzicom. Podziękowała w tej ważnej dla wszystkich chwili za lata owocnej współpracy ze środowiskiem. Następnie uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas, gdzie zostały rozdane świadectwa.   

Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy bezpiecznych, radosnych wakacji oraz entuzjazmu, by znowu osiągnąć coś wielkiego.

W imieniu całej społeczności szkolnej dziękujemy Szanownej Pani Iwonie Gurgul za podejmowane w czasie swojej kadencji inicjatywy i działania zmieniające pozytywnie oblicze naszej szkoły. 

Jadwiga Zachara

2 x III miejsce                                                                         17.07.2017

W II Konkursie im. o. Jana Góry „ Mój Zakliczyn – Moja Gmina”, nasi uczniowie zostali laureatami trzeciego miejsca w dwóch kategoriach wiekowych.  20.czerwca 2017r. podczas Sesji Rady Gminy w Zakliczynie zostały wręczone dyplomy i upominki. Kategoria przedszkolna: 3.miejsce – Oddział Przedszkolny pod opieką p. Krystyny Kołacz. Kategoria uczniów klas IV – VI: 3.miejsce – Aleksandra Mordawska - praca wykonana pod opieką p. Barbary Niemiec.

Jadwiga Zachara 

Wycieczka do Warszawy                                                       27.06.2017

    W dniach 20 -21.06.2017 uczniowie  z klas III – VI uczestniczyli w 2 – dniowej wycieczce do Warszawy. Choć wyjazd odbył się wcześnie rano, humory dopisywały. Przed południem dotarliśmy na miejsce, a nasz pobyt w stolicy zaczęliśmy od zwiedzania i lekcji muzealnej w zespole parkowo – pałacowym w Wilanowie. Następnie z przewodnikiem zobaczyliśmy najciekawsze zakątki miasta: Stare Miasto, Rynek, Barbakan, Pomnik Małego Powstańca, Zamek Królewski, Kolumna Zygmunta III Wazy, Krakowskie Przedmieście, Pałac Prezydencki i Grób Nieznanego Żołnierza. Ostatnim punktem, który odwiedziliśmy pierwszego dnia był Stadion Narodowy. Zwiedziliśmy wszystkie miejsca, z których korzystają piłkarze podczas rozgrywek tj. boisko, trybuny, sale do udzielania wywiadów, sale masażu i kąpieli, szatnie i kaplicę. Zmęczeni całym dniem udaliśmy się do hotelu, gdzie czekała smaczna obiadokolacja. Po rozlokowaniu w pokojach i prysznicu wszyscy udali się na odpoczynek, by zregenerować siły przed kolejnym, bardzo intensywnym dniem.

Drugi dzień:

Po porannej pobudce i obfitym śniadaniu opuściliśmy miejsce noclegu, by realizować dalszy ciąg wizyty w stolicy. Jednym z jego głównych punktów była wizyta w Centrum Nauki Kopernik, gdzie można było nie tylko oglądać  ale również przeprowadzać eksperymenty naukowe.  Następnie zwiedziliśmy Łazienki Królewskie – letnią rezydencję króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.  Na koniec wyjechaliśmy windą na taras widokowy Pałacu Kultury i Nauki by podziwiać piękną panoramę Warszawy. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w restauracji Mc Donald’s. na kolację.  W późnych godzinach wieczornych zadowoleni wróciliśmy do domów.

E. Drożdż, L. Migda, M. Różycka 

Podsumowanie konkursu "KANGUR 2017"                         20.06.2017

    19 czerwca w auli Uniwersytetu Jagiellońskiego na wydziale matematyki i informatyki odbyło się uroczyste podsumowanie i rozdanie nagród w Konkursie Matematycznym KANGUR.

W tegorocznej edycji z pośród 20 uczestników naszej szkoły uczeń klasy VI FILIP TURCZAK uzyskał bardzo dobry wyniki a nagrodę za osiągnięty rezultat odebrał osobiście w Krakowie.

Filipowi bardzo gratulujemy uzyskanego wyniku i życzymy dalszych sukcesów!

Dariusz Stojowski 

Wycieczka do Promiennego Zamku                              20.06.2017

    Już po raz kolejny wyruszyliśmy na wycieczkę do Promiennego Zamku w Tarnowie -naszego ulubionego miejsca zabaw.

W „Promiennym Zamku" każdy znajdzie coś dla siebie: tory przeszkód, zjeżdżalnie do basenów z piłeczkami, dmuchaną zjeżdżalnie, strzelnicę z piankowymi kulkami i wiele innych atrakcji. Bawiliśmy się wspaniale. Wróciliśmy do rodziców bardzo zmęczeni, ale szczęśliwi i pełni  wrażeń. Dziękujemy Radzie Rodziców za sfinansowanie nam autokaru.

Czytaj więcej w ARCHIWUM 


Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery